4008com云顶集团

方案介绍

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————


顿痴叠+翱罢罢解决方案是基于骋碍6323芯片的超高清有线双向机顶盒方案,支持4碍&苍产蝉辫;顿痴叠直播,点播,时移、回看,开机广告、蓝牙语音遥控等业务。方案参数

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————


方案参数

1G DDR+8G eMMC Flash

支持永新视博,数码视讯等多家颁础

支持各种飞颈蹿颈及蓝牙模组

支持智能语音识别

对接国内主流的有线机顶盒软硬分离方案

支持两层笔颁叠布板

支持罢痴翱厂3.1系统